Nämä sivut on korvannut AkvaSolina

  P A L U U   E S I T E V A L I K K O O N   L I S � T I E T O J A   P D F - T I E D O S T O I S T A

ASENNUSPIIRUSTUKSET

Sednove Vesivahti painotuotteet ovat
Adobe Acrobat (TM) -tiedostoina (PDF).
<== Lis�tietoja Adobesta ?-painikkeella

 E S I T T E E T  J A  H I N N A S T O T
 ^

Esitteet ja hinnastot

KAIVOVEDEN ILMASTUSRATKAISUT

Piir.nro.

Ilmastuskierron asennusvaihtoehdot

Dokumentin koko

 

1. T-yhteell� talojohdosta

 

57030101

Haju- ja makuhaitta

3 sivua / 120 kb

57030102

Tehoilmastus radon ongelmaan

3 sivua / 130 kb

2. Sis�putkiasennus

Dokumentin koko

57030049

Haju- ja makuhaitta

3 sivua / 110 kb

57030039

Tehoilmastus radon ongelmaan

3 sivua / 130 kb

 

3. Erillisputki kaivoon

 

57030058

Haju- ja makuhaitta

3 sivua / 110 kb

57030059

Tehoilmastus radon ongelmaan

3 sivua / 130 kb

 

4. Imuputken ja talojohdon kulmayhteest�

 

57030029

Haju- ja makuhaitta

2 sivua / 90 kb

57030036

Tehoilmastus radon ongelmaan

2 sivua / 110 kb

 

5. Ejektoripumpulle

 

57030070

Haju- ja makuhaitta

2 sivua / 110 kb

57030071

Tehoilmastus radon ongelmaan

2 sivua / 110 kb

 

6. Asennus nk. l�pivientiadapteriin

 

57030045

Haju- ja makuhaitta

3 sivua / 120 kb

57030046

Tehoilmastus radon ongelmaan

3 sivua / 130 kb

 

7. Kierron osat ja painevesis�il� kaivossa

 

57030052

Haju- ja makuhaitta

3 sivua / 120 kb

57030053

Tehoilmastus radon ongelmaan

3 sivua / 130 kb


Piir.nro.

Vesijohtoverkon laatuongelmat

 

57030021

Vesijohtoverkon latvaosien laatuvaihtelut.

2 sivua / 60 kb

SUODATTIMIEN ASENNUSRATKAISUT

Piir.nro.

Rauta- ja humussuodatin

Dokumentin koko

57030041

Vastavirtahuuhtelu (B-WASH)

1 sivu / 60 kb

 

Suodain yhdistelm�t ja vesipistekohtaiset asennukset

  <== UUTTA

57030093

PE/SIO ja AC/IE suodatt. sarjaan asennus

2 sivua / 60 kb

57030094

SIO ja PE suodattimien sarjaan asennus

2 sivua / 60 kb

57030103

SIO, PE ja AC suodattimien sarjaan asennus

3 sivua / 120 kb

57030104

IE ja AC suodatt. vesipistekohtainen asennus

2 sivua / 60 kb

57030087

Suodattimien asennus rinnan (AC/IE)

2 sivua / 60 kb

57030088

Suodattimien asennus rinnan BW-huuhtelulla (SIO/PE)

2 sivua / 60 kb


JAKELUPUTKIEN J��TYMISENESTO

Piir.nro.

Jakeluputkien j��tymisenesto

 

57030002

Juoksutusventtiili j��tyv�n jakeluputken p��ss�.

1 sivu / 50 kB

57030020

Juoksutusventtiilit l�mmin- ja kylm�vesilinjojen p�iss�

1 sivu / 140 kb

57030023

Juoksutusventtiili ohivirtausasennuksessa

1 sivu / 40 kB

57030077

Juoksutusventtiilin NS-01 asennussarja HSET-27

1 sivu / 50 kB


Piir.nro.

Jakeluputkien j��tymisenesto, tuplaputkiasennus

 

57030012

1 kpl. Jakeluputkia, avoin vesij�rjestelm�

2 sivua / 60 kB

57030013

1 kpl. Jakeluputkia, suljettu vesij�rjestelm�

2 sivua / 70 kB

57030014

1 x 2 kpl. Jakeluputkia (LV + KV), avoin vesij�rj.

2 sivua / 70 kB

57030015

1 x 2 kpl. Jakeluputkia (LV + KV), suljettu vesij�rj.

2 sivua / 70 kB

57030016

2 x 2 kpl. Jakeluputkia (LV + KV), avoin vesij�rj.

2 sivua / 70 kB

57030017

2 x 2 kpl. Jakeluputkia (LV + KV), suljettu vesij�rj.

2 sivua / 80 kB

57030018

3 x 2 kpl. Jakeluputkia (LV + KV), avoin vesij�rj.

2 sivua / 80 kB

57030019

3 x 2 kpl. Jakeluputkia (LV + KV), suljettu vesij�rj.

2 sivua / 90 kB

Copyright � Sednove Oy Ltd. 2018