Automaatioalan palvelut

Sednove Oy:n teollisuusautomaation palvelut tar­joaa ratkaisuja ohjelmoitava logiikka- ja PC-avus­tei­seen labo­rato­rio- ja teollisuusautomaatioon, kuten

  • mit­taukseen ja säätöön
  • materiaali­käsittelyyyn ja -hallintaan
  • erilaisia laatuseurannan työka­luja.

Täydentävinä palvelumuotoina ovat erilaiset dokumentointi- ja kuvituspalvelut.

Sednove Oy:n tuotteet ja palvelut soveltuvat useille teollisuuden alueille.

Ratkaisuja on käytössä  esimerkiksi näissä kohteissa:

  • vesikemian teollisuus
  • energiateollisuus
  • koneteollisuus
  • pakkausteollisuus